Lapin Aseseuran jäseneksi voidaan ottaa ase- ja/tai militariakeräilijöitä, jotka ovat Suomen kansalaisia sekä asuvat Lapin läänin alueella tai joilla muuten ovat juuret Lapissa.

Jäseneksi haetaan seuran lomakkeilla, joita saa pyytämällä. Hakemukseen on hyvä saada puolto seuran kahdelta jäseneltä, mutta yksikin riittää. Puollon voi antaa myös kotipaikan aseasioista vastaava poliisiviranomainen. Seuran hallitus käsittelee jäsenhakemuksen.

Mikäli kyseessä on vakavasti otettava hakija, seura kutsuu hakijan pääsy-kokeeseen tai lähettää hakijalle pääsykokeen, joka palautetaan täytettynä seuralle. Pääsykoe tarkastetaan ja kokeen läpäissyt voidaan valita koejäseneksi.

Jäseneksi hyväksyttävältä vaaditaan:

1. Hyvä aselainsäädännön tuntemus

2. Tyydyttävä yleisen asehistorian tuntemus

3. Lapin Aseseuran sääntöjen tuntemus

4. Aseiden säilytyksen turvallisuus, joka voidaan käydä toteamassa

Kokoelman suhteen hakijalle ei aseteta mitään erityisiä vaatimuksia, vaan jokainen tapaus harkitaan erikseen.

Hakemuksessa luetellut aseet ja niiden säilytyksen turvallisuus käydään tarkistamassa ennen jäseneksi ottamista. Myös poliisiviranomaisen suorittama tilojen tarkastus hyväksytään.

Henkilöt, jotka ovat jo jonkin toisen asehistoriallisen seuran jäseniä, voidaan hakemuksesta ottaa heti jäseniksi. Heiltä ei myöskään peritä liittymismaksua.